Palvelut tuotantoeläintiloille:

Akuutteja sairasmatkoja arkisin ja päivystysaikana, ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa arkisin

- Nautatilojen terveydenhuoltokäyntejä ja suunnitelmia Naseva-ohjelman mukaisesti

- erilliset terveydenhuoltosuunnitelmat ongelmatapauksissa (esim utareterveys, sorkkaterveys, vasikoiden terveys, tarttuvat taudit jne)

- sikatilojen terveydenhuolto Sikava-ohjelman mukaisesti

-nautatilojen hedelmällisyyspalvelut ( hedelmällisyys- ja tiineystarkastukset)

- kirurgiset toimenpiteet tuotantoeläimille - juoksutusmahaleikkaukset, keisarinleikkaukset, napatyräoperaatiot, nupoutukset ja sarvien amputaatiot

Kuvateksti